Blogg

Världens rikaste land

Vi alla har nog ställt oss frågan ”Vilket land är rikast i världen?” någon gång. Det är lätt att tro att till exempel USA eller kanske Kina skulle vara svaret. Så är det inte. Däremot har de världens största ekonomier, men det gör dem inte automatiskt till världens rikaste länder.

Här kommer vi att gå igenom skillnaden på att vara världens rikaste land och ha världens största ekonomi.

Vi kommer nämna vilka länder som är rikast i Europa och i världen samt även hur man räknar ut det. Trevlig läsning!

Hur mäter man vilka de rikaste länderna i världen är?

Innan vi fortsätter ska vi förklara hur man mäter vilket land som är rikast. Det vanligaste sätter är att gå efter är landets BNP, vilket står för bruttonationalprodukt. BNP är det sammanlagda värdet av alla tjänster och varor ett land tillverkar under ett års tid.

Hur mäter man vilka de rikaste länderna i världen är?

För att få fram BNP per capita delar man landets totala BNP med antal invånare. Då får man fram ett genomsnittligt mått på hur stor del varje enskild individ står för.

USA BNP

Om man enbart ser till BNP är USA världens rikaste land, vilket gör att de dessutom har en av världens största ekonomier. När man däremot kollar på BNP per capita så hamnar USA längre ner på topplistan. Det beror bland annat på att de har en enorm befolkningsmängd och stora samhällsklyftor.

Vilket är världens rikaste land?

Det land som har toppat listorna över världens rikaste länder är Qatar. Ett litet land i Mellanöstern, som dessutom har ungefär samma storlek som Skåne, och knappt tre miljoner invånare. Vad som gör Qatar till världens rikaste land är deras stora tillgång till olja och även naturgaser som de exporterar världen över. Dessutom betalar invånarna inte någon inkomstskatt.

Världens rikaste länder 2021

När man kollar på olika listor över världens rikaste land 2021 och världens rikaste länder 2020 är det inte så stor skillnad på vilka länder som är med. Det rikaste landet i världen 2021 var, som vi nämnde ovan, Qatar. De andra länderna som är med på topplistan är:

 • Luxemburg
 • Macao
 • Singapore
 • Brunei
 • Kuwait
 • Irland
 • Norge
 • Förenade Arabemiraten
 • San Marino
 • Schweiz
 • Hong Kong
 • USA
 • Saudiarabien

När man kollar på listan ser man att nästan alla länderna som är med antingen ligger i Europa, Asien eller Mellanöstern och även den arabiska halvön. Om man inte räknar med USA finns det inget land från vare sig Nord, Central eller Sydamerika som är med. Det finns inte heller något land från Afrika som är med. Majoriteten av världens rika länder ligger dessutom på jordklotets norra del.

Intressant fakta

 • Rika länder har nästan alltid en kust. Då är det lätt att även dra slutsatsen att världens fattigaste länder oftast inte har någon kust, vilket försvårar deras handel.
 • Att bo i ett rikt land betyder inte alltid att alla har det bra. Ett land kan ha väldigt hög BNP om klyftan mellan rika och fattiga är stor. USA är ett exempel på det.
 • Av de rikaste länder i världen med högst BNP är de flesta dessutom ganska små till ytan.

Europas rikaste länder

Om vi enbart ser till Europa är det Luxemburg som ligger först på listan över de rikaste länderna i Europa. Luxemburg började att bygga upp sitt välstånd med järn- och stålindustrin. Nu har de till mesta del övergått till informationsteknik och fabriker som framförallt producerar stål, gummi och kemikalier. De länder som sedan följer ligger till mesta del, precis som Luxemburg, i norra eller centrala Europa, undantaget är San Marino.

 • Norge
 • Irland
 • Schweiz
 • San Marino
 • Nederländerna
 • Sverige
 • Island
 • Tyskland
 • Österrike

Sveriges ställning

Om man kollar på vad ett lands invånare har för snittförmögenhet hamnar Sverige på nionde plats över världens rikaste nationer. Förklaringen till det är ganska enkel, Sverige är ett rikt land med många naturtillgångar och få invånare sett till landets storlek. Inom EU är vi dessutom den sjunde största ekonomin.

I länder lista över kännetecken

När man pratar om rika länder och BNP brukar man även nämna i-länder och u-länder. I-länder står för industriländer medan u-länder står för utvecklingsländer. För att veta om ett land ska klassas som i-eller u-land brukar man kolla på följande faktorer:

 • Landets BNP
 • Hur många som föds och dör per år
 • Förväntad livslängd
 • Hur snabbt befolkningen ökar i antal
 • Spädbarnsdödlighet
 • Läskunnighet
 • Vilken ställning kvinnor har i samhället
 • Näringsnivån på kosten
 • Hur många som arbetar inom jordbruk
 • Om det pågår en stor urbanisering

Världens mäktigaste land

Att vara världens mäktigaste land betyder inte att det samtidigt är det rikaste. Ett land kan exempelvis ha en väldigt stor försvarsmakt och mycket internationellt inflytande, utan att ligga i topplistan över världens rikaste länder. Sedan kan det vara så, som exemplet med USA vi nämnde tidigare, att ett land kan ha en stor ekonomi, enormt försvar och internationellt inflytande men ändå ha ett ganska lågt BNP per capita. Här är även Kina ett bra exempel.