Blogg

Varför kräks man vid migrän?

Migrän är en typ av huvudvärk som kommer i form av attacker som varar allt ifrån en halv dag till flera dygn. Men oftast pågår ett migränanfall under ett helt dygn. Huvudsymtomet vid migrän är stark och intensiv huvudvärk och speciellt då du anstränger dig och rör huvudet. Därefter är andra symtom vid migrän bland annat illamående, ljuskänslighet, trötthet och koncentrationssvårigheter.

Varför kräks man vid migrän och inte vid annan huvudvärk?

Anledningen att man kräks ibland vid migrän är neurologiskt. Migrän påverkar huvudets blodkärl och när ett migränanfall ökar aktiviteten i trillingnerven mår man illa och kräks. Det är för att trillingnerven är en del av hjärnan som reglerar just illamående och kräkningar.

Flera personer med migrän vittnar om att de får känningar innan ett migränanfall.

Dessa känningar kan vara:

  • Gäspningar
  • Ovanlig rötthet
  • Humörsvängningar
  • Olust i kroppen
  • Magbesvär
  • Svullna fötter och händer.

Slutligen är migrän till viss del ärftligt och personer med åkomman brukar få ungefär ett anfall per månad.