Blogg

Säga upp sig utan nytt jobb a-kassa

När du tänker: ”säga upp sig utan nytt jobb a-kassa”

Det är ingen lätt situation att stå inför, men ibland kan det vara nödvändigt att säga upp sig från sitt jobb utan att ha ett nytt i sikte. Men vad händer med din a-kassa? Är du fortfarande berättigad till arbetslöshetsförmåner om du avslutar ditt arbete själv? Låt oss bryta ner det.

Grundläggande regler

Att säga upp sig själv kan potentiellt påverka rätten till a-kassa, men det finns massor av variabler att överväga. För det första behöver du fylla de grundläggande kriterierna för att kvalificera dig till a-kassa, inklusive arbetsfullgörande och medlemsskap i en a-kasseförening.

  • Anställningsstatus
  • Medlemsskapslängd i a-kassan

Vad säger reglerna?

Tidpunkt för avgång Anledning till avgång Rätt till a-kassa?
Omedelbart Självinitierad Nej
Efter 3 månader Självinitierad Eventuellt
Omedelbart Mobbning/Trakasserier Ja
Efter 3 månader Mobbning/Trakasserier Ja

Det framgår av tabellen ovan att anledningen till din avgång och tidpunkten för avgången kan påverka om du är berättigad till a-kassa eller inte. Det är alltid bäst att konsultera med din a-kasseförening innan du vidtar några drastiska steg.

I mindre ord, är det nödvändigt att tänka igenom saker och ting noggrant och förbereda sig ordentligt innan man säger upp sig utan att ha ett nytt jobb på hand. Hur låter det? Har du funderat på att ta detta stora steg, eller har du redan gjort det? Dela med oss av dina erfarenheter!