Blogg

Hur mycket skatt betalar en pensionär

Vad är pensionärsskatt?

När vi talar om ämnet ”hur mycket skatt betalar en pensionär”, spelar det ingen roll om du är pensionär eller inte, det är alltid bra att förstå reglerna för skatt. Principen är rättfram – de flesta pensionärer betalar skatt, precis som arbetande människor gör, men hur mycket du betalar beror på olika faktorer. Låt oss bryta ner denna labyrint av skatt för pensionärer och förstå reglerna bättre.

Pensionsinkomst Skatteprocent Typ av pension
Upp till 372,000 kr 20% Allmän pension
Över 372,000 kr 25% Allmän pension
Upp till 45,800 kr 0% Privat pension
Över 45,800 kr 30% Privat pension

Hur beräknas skatten?

Skatten på pensionen beräknas baserat på totala inkomsten. Inte all inkomst som du får från din pension är skattepliktig. Till exempel är allmänna bidrag, som sjuk- och bostadsbidrag, skattefria. Men alla inkomster från den allmänna pensionen och privata pensionsplaner är skattepliktiga.

Råd för att hantera pensionskatt

  • Organisera din inkomst och se till att du vet vilka delar som är skattepliktiga.
  • Fundera på att ta ut dina pensionssparande på ett skatteeffektivt sätt.
  • Var medveten om att skatteregler kan förändras och att det kan påverka hur mycket du betalar i skatt varje år.

Innan du går vidare, kom ihåg att skatteplanering kan vara komplicerad. Om du har några frågetecken, är det bäst att ta hjälp av en skatteexpert.