Blogg

Fördelar med användning av kollaborativa robotar

Den relativt nya teknologin av kollaborativa robotar, eller cobots som de vanligtvis kallas, har revolutionerat produktion- och processindustrin. Robotarna är skapade och designade för att kunna samarbeta och arbeta sida vid sida med människor i produktionsprocessen. Användningen av cobots har många fördelar som kan göra produktionen både mer effektiv, lönsam och säker.

Ökad produktivitet

En av de största fördelarna med kollaborativa robotar är ökad produktivitet. Robotarna är designade för att kunna utföra repetitiva uppgifter på ett snabbt och effektivt sätt. Det frigör tid för de mänskliga arbetarna som de kan spendera på mer kreativa och svårare uppgifter. Roboten blir aldrig trött eller uttråkat av att göra samma sak om och om igen, till skillnad från människor. Med rätt programmering utför cobots sina uppgifter med hög precision och kvalitet, vilket minskar risken för produktionsfel.

Förbättrad säkerhet på arbetsplatsen

Cobots kan också bidra till ökad säkerhet inom produktionen genom att göra arbeten som kan vara farliga för människor. Det kan vara allt ifrån att göra återkommande tunga lyft och arbeta på farliga platser till att hantera kemikalier och andra giftiga ämnen. Genom att låta en kollaborativ industrirobot utföra de uppgifterna minskar risken att människor drabbas av olyckor och arbetsplatsskador.

Utrustade med säkerhetsfunktioner

Cobots är utrustade med kameror och sensorer som skannar och känner av sin omgivning. Det ger roboten möjlighet att upptäcka mänskliga rörelser och på så vis undvika kollisioner och andra olyckor. Om en människa eller någonting annat kommer i vägen för roboten så aktiveras en automatisk säkerhetsfunktion som direkt stannar roboten. När faran är borta kan roboten enkelt återgå till uppgiften den höll på med.

Minskad trötthet på arbetsplatsen

Eftersom roboten kan ta över de mest repetitiva och tråkiga uppgifterna från människorna i produktionen minskar även risken för trötthet bland personalen. Att stå och göra samma sak hela dagen leder lätt till att människor blir trötta, vilket kan leda till slarv och olyckor.

Arbetsmiljön blir också bättre med en piggare och effektivare personal. Tack vare roboten kan de lägga sin tid på mer avancerade och kreativa uppgifter medan de låter roboten sköta de repetitiva.

Kan utföra många olika arbetsuppgifter

Tack vare möjligheten att programmera kollaborativa robotar kan de utföra många olika arbetsuppgifter. Det gör att en robot enkelt kan flyttas till och programmeras till en helt annan uppgift. En cobot är därför väldigt flexibel och kan enkelt gå från en produktionslinje till en annan utan några större problem.

Det gör företaget en väldig flexibilitet och ger möjligheten att flytta roboten till en annan del av produktionen vid behov. På så vis behöver företaget inte oroa sig över om produktionsbehoven kommer att förändras, utan kan enkelt flytta över en befintlig cobot till en annan del av produktionen. Utan att behöva investera i nya robotar eller utbilda ny personal kan företaget därmed snabbt och enkelt justera produktionen efter behov.

Ökad kvalitet på slutprodukterna

En annan stor fördel vid användning av cobots är det slutgiltliga resultatet på produkterna. Eftersom robotarmen kan programmeras till att utföra sina uppgifter med extremt hög precision och kvalitet minskar risken för produktionsfel. Slutprodukten får en högre och mer konstant kvalitet.

En människa går inte att programmera och kan bli trött eller tappa fokus, speciellt vid repetitiva uppgifter. Risken för produktionsfel ökar därför om en människa utför jobbet, jämfört med en robot.

Lönsamt i längden

Även om cobots har en relativt hög initial investeringskostnad så lönar den sig i längden. Tack vare de fördelar som vi nämnt i den här artikeln sparar företaget både tid, pengar och arbetskraft genom att använda cobots i sin produktion. Den ökade precisionen och kvaliteten minskar även risken för eventuella returer och trasiga produkter.

På så vis betalar en kollaborativ robot ofta av sig relativt snabbt och blir därefter en ren vinstaffär.