digital
Blogg

Digitalisering med Liber Lunis aka Linus Liber

Digitalisering är ett ämne på allas läppar i skolvärlden idag och efter pandemin är det än fler som börjar se fördelarna. Liber förlag har utvecklat läromedlet Liber Lunis (inte Linus Liber som många säger!) som utvecklar språk och tränar digital kompetens.

Snabbfakta om Liber Lunis:

Är Liber Lunis samma sak som Liber Unis?Det är i grund och botten samma produkt som bytt namn för att markera uppgraderingen. Unis läsa är numera Linus Läsa!
Vem är Liber Linus?Programmet heter Liber Lunis och att några kallar det Linus kan komma av en autokorrigering 
Till vilka ämnen finns Liber LunisLäromedlet finns till samtliga kurser på sfi (svenska för invandrare) samt för Sva (svenska som andraspråk)
Hur får jag kontakt med Lunis?Du hittar Lunis genom att vända dig till Liber förlag.
Utloggad från https://lunis.liber.se?Då är det bara att logga in igen.

De tidiga digitala läromedlen för Sfi och Sva

Bland det värsta många språklärare vet är ändlösa diktamen och grammatikprov att rätta. Detta kan lösas genom kompisrättning eller självskattningar, men det kräver att alla elever arbetar i samma takt. Det var nog flexibiliteten med självrättande övningar och den individanpassning det innebär som gjorde att många från början vände blickarna mot digitala läromedel. På den tiden hade Libris utvecklat läromedlet Unis och det blev snabbt populärt.

Unis togs fram av liber.se och var startskottet till en digital variant av traditionella läromedel. Detta utvecklades sedan till Lunis som var en helt ny och mer heltäckande variant av digitala böcker. Läromedlet var i första hand tänkt för Sfi, men det passar även för elever som läser Sva i grundskolan. I och med att det är lätt att individanpassa kan det användas som helhet på flera olika kurser, eller så kan läraren plocka de delar eleven behöver för att skräddarsy ett framgångsrikt paket.

Pandemin ökade utvecklingen

Under pandemin kom ett ökat behov av att inte bara kunna träna grammatik och glosor på egen hand, utan även mer komplexa övningar i tal- och hörförståelse, gärna i kombination med nivåanpassade prov som lärarna kunde dela direkt med eleverna. Libers nya och mer omfattande läromedel var därmed utvecklat och redo att sätta i händerna på eleverna. Det nya läromedlet finns för:

  • Sfi A
  • Sfi B
  • Sfi C
  • Sfi D

Samt även de mer ovanliga kombinationskuserna:

  • Sfi AB
  • Sfi CD

Höra, tala, läsa, skriva

Att skapa ett komplett läromedel som hjälper eleverna att lyckas även inom skrivutveckling och muntlig produktion är en välkommen nyhet. I och med att det finns moduler för alla delarna inom språkutvecklingen är det lätt för läraren att lägga upp lektioner och hela arbetsområden. En stor del av rättningen sköter sig sedan själv, men även lärarens formativa bedömningar kan kommuniceras direkt med eleverna via plattformen.

Att arbeta med “läsa” både för litteracitet och ordkunskap har länge kunnat göras med digitala verktyg och detta fanns redan på den gamla plattformen Unis. Det som är nytt är att det finns ett utvecklat arbetsmaterial för genrepedagogik för kurserna B-D som syftar till att eleverna ska arbeta för att klara de nationella proven på respektive nivå. Sammanlagt finns ca 100 genrepedagogiska lektioner på de olika nivåerna.

Läromedlet utvecklar samtidigt elevernas digitala kompetens. I och med att många olika digitala funktioner samverkar får eleverna utnyttja olika sätt att kommunicera på och med en dator. För många på Sfi och även Sva är detta nytt och kräver tid i sig, men tillsammans kan man klara det mesta. Allt eftersom eleven börjar känna igen övningar och upplägg blir de också mer förtrogna med att använda datorn som ett arbetsredskap.

Hur fungerar Lunis?

För den som vill testa Lunis finns ett erbjudande om en gratis online testperiod för att varje lärare själv ska kunna ta del av materialet och gå igenom det i lugn och ro. Innan gratiskontot registreras erbjuds ett möte med ansvarig på Libris, Peter Waldenbäck. När testperioden upphör får skolan ta ställning till licenser för att elever och lärare ska kunna logga in på liber.se och börja använda funktionerna.

Kontakt och support

Även om Liber förlag är ett av Sveriges största förlag för läromedel är det lätt att få specialiserad hjälp i och med de olika sektionerna på förlaget. Självklart behöver alla support i början vilket läromedel och vilken plattform man än vill byta till. Det är ingenting konstigt och läromedlet och förlaget är redo för det och står till förfogande när skolan vill börja sin digitala resa mot snabbare genomströmning och högre betyg!