Blogg

Verdens rikeste land

Vi har nok alle stilt oss selv spørsmålet ”Hvilket land er det rikeste i verden?” litt tid. Det er lett å tenke at for eksempel USA eller kanskje Kina ville være svaret. Det er ikke slik. De har imidlertid verdens største økonomier, men det gjør dem ikke automatisk til verdens rikeste land.

Her skal vi gå gjennom forskjellen på å være verdens rikeste land og å ha verdens største økonomi.

Vi vil nevne hvilke land som er de rikeste i Europa og i verden og også hvordan man beregner det. Fin lesning!

Hvordan måler du hvilke som er de rikeste landene i verden?

Før vi fortsetter, vil vi forklare hvordan vi kan måle hvilket land som er rikest. Det vanligste settet å gå etter er landets BNP, som står for bruttonasjonalprodukt. BNP er den totale verdien av alle tjenester og varer som et land produserer i løpet av et år.

Hvordan måler du hvilke som er de rikeste landene i verden?

For å få BNP per innbygger deles landets totale BNP på antall innbyggere. Da får du et gjennomsnittlig mål på hvor stor del hver enkelt har ansvar for.

USAs BNP

Ser man på BNP alene, er USA verdens rikeste land, noe som også betyr at det har en av verdens største økonomier. Når man derimot ser på BNP per innbygger, havner USA lavere på topplisten. Dette skyldes blant annet at de har en enorm befolkning og store sosiale skillelinjer.

Hvilket land er verdens rikeste?

Landet som har toppet listene over verdens rikeste land er Qatar. Et lite land i Midtøsten, som også er omtrent like stor som Skåne, og knapt tre millioner innbyggere. Det som gjør Qatar til verdens rikeste land er deres store tilgang på olje og også naturgass som de eksporterer over hele verden. I tillegg betaler ikke innbyggere noen inntektsskatt.

Verdens rikeste land i 2021

Når man ser på ulike lister over verdens rikeste land i 2021 og verdens rikeste land i 2020, er det ikke stor forskjell på hvilke land som er med. Det rikeste landet i verden i 2021 var, som vi nevnte ovenfor, Qatar. De andre landene som er på topplisten er:

 • Luxembourg
 • Macau
 • Singapore
 • Brunei
 • Kuwait
 • Irland
 • Norge
 • De forente arabiske emirater
 • San Marino
 • Sveits
 • Hong Kong
 • USA
 • Saudi-Arabia

Når man ser på listen ser man at nesten alle landene som er med enten ligger i Europa, Asia eller Midtøsten og også den arabiske halvøy. Hvis du ikke regner med USA, er det ikke noe land fra verken Nord-, Sentral- eller Sør-Amerika som er inkludert. Det er heller ikke noe land fra Afrika som er med. Flertallet av verdens rike land ligger også i den nordlige delen av kloden.

Interessante fakta

 • Rike land har nesten alltid en kyst. Da er det lett også å trekke den konklusjon at verdens fattigste land vanligvis ikke har noen kyst, noe som vanskeliggjør handelen deres.
 • Å bo i et rikt land betyr ikke alltid at alle har det godt. Et land kan ha et veldig høyt BNP hvis gapet mellom fattig og rik er stort. USA er et eksempel på det.
 • Av de rikeste landene i verden med høyest BNP er de fleste også ganske små på overflaten.

Europas rikeste land

Ser vi bare på Europa, er Luxembourg først på listen over de rikeste landene i Europa. Luxembourg begynte å bygge sin velstand med jern- og stålindustrien. Nå har de stort sett gått over til informasjonsteknologi og fabrikker som hovedsakelig produserer stål, gummi og kjemikalier. Landene som følger ligger stort sett, akkurat som Luxembourg, i Nord- eller Sentral-Europa, unntaket er San Marino.

 • Norge
 • Irland
 • Sveits
 • San Marino
 • Nederland
 • Sverige
 • Island
 • Tyskland
 • Østerrike

Sveriges posisjon

Ser man på hva den gjennomsnittlige formuen til et lands innbyggere er, havner Sverige på en niende plass blant verdens rikeste nasjoner. Forklaringen på det er ganske enkel, Sverige er et rikt land med mange naturressurser og få innbyggere landets størrelse tatt i betraktning. Innenfor EU er vi også den syvende største økonomien.

I land liste over egenskaper

Når man snakker om rike land og BNP, nevner man også vanligvis utviklingsland og utviklingsland. Utviklede land står for industriland, mens utviklingsland står for utviklingsland. For å finne ut om et land skal klassifiseres som et utviklet eller utviklingsland, sjekkes vanligvis følgende faktorer:

 • Landets BNP
 • Hvor mange mennesker blir født og dør i året
 • Forventet levealder
 • Hvor raskt befolkningen øker i antall
 • Spedbarnsdødelighet
 • Leseferdighet
 • Hvilken posisjon har kvinner i samfunnet
 • Kostholdets ernæringsmessige nivå
 • Hvor mange jobber i landbruket
 • Hvis det er en stor urbanisering på gang

Verdens mektigste land

Å være verdens mektigste land betyr ikke at det også er det rikeste. Et land kan for eksempel ha et veldig stort forsvar og mye internasjonal innflytelse, uten å være på topplisten over verdens rikeste land. Da kan det være slik, som eksempelet med USA vi nevnte tidligere, at et land kan ha stor økonomi, enorm forsvar og internasjonal innflytelse men likevel ha et ganske lavt BNP per innbygger. Kina er også et godt eksempel her.